Ongevallen / gebitstraumata

Wanneer er sprake is van dento-alveolair trauma is uitstel van consult en behandeling vaak niet mogelijk. In dergelijke gevallen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen om in samenwerking met u het te voeren beleid vast te stellen

024 - 360 4226