Mededeling Coronavirus

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Wanneer u een afspraak bij ons heeft na 27 april dan blijft deze zonder tegenbericht gehandhaafd mits u gezond bent.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Heeft u nu corona?

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Bent u in thuisisolatie?

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Algemene informatie

U bent verwezen naar de Praktijk voor Endodontologie Nijmegen of Horst voor een endodontische behandeling. Op deze pagina willen wij u graag toelichten wat endodontologie is, wie wij zijn, hoe de behandeling in zijn werk gaat en wat de kosten zijn.

Endodontologie

Iedere tand of kies heeft één of meerdere (wortel)kanalen. Tandartsen noemen dit de pulpa. De pulpa is levend weefsel en bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Aan de pulpa kunnen ziekten ontstaan, bijvoorbeeld ontstekingen. Dit kan problemen veroorzaken voor de tand of kies, maar ook voor het kaakbot.

Het stellen van de diagnose, het voorkomen én behandelen van deze ziekten noemen we endodontologie, een apart onderdeel binnen de tandheelkunde. Tandarts-endodontologen hebben zich gespecialiseerd in endodontische behandelingen. Na hun studie tandheelkunde hebben ze hiervoor een extra opleiding van drie jaar gevolgd welke leidt tot een officiële erkenning als tandarts-endodontoloog. De tandarts-endodontologen van de Praktijk voor Endodontologie Nijmegen en Horst zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Deze erkenning wordt elke vijf jaar getoetst door middel van een intercollegiale visitatie en staat onder controle van een commissie die de kwaliteitsstandaard bewaakt.

Praktijk voor endodontologie Nijmegen en horst

De praktijken zijn gevestigd in de ruimtes van onze collega's Cammaert, Hanssen en Timmerman van de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen en Horst. Deze praktijken beschikken over de modernste en meest geavanceerde apparatuur voor endodontische behandelingen.

In de praktijk in Nijmegen zijn drie tandarts-endodontologen werkzaam. In de praktijk in Horst is alleen Dieuwertje de Groot – Kuin werkzaam.

Aukje Bouwman werkt sinds 2006 twee dagen per week in de praktijk; op de dinsdag en de woensdag. Daarnaast is zij universitair docent bij de opleiding tandheelkunde van het Radboud UMC. Bij deze universiteit rondde zij in 2000 de studie tandheelkunde af. In 2005 voltooide zij de opleiding tot Tandarts-Endodontoloog. Aukje werkt in de praktijk in Nijmegen.

Joris Rotteveel werkt sinds 2010 twee dagen per week in de praktijk; op de maandag en de dinsdag. Hij volgde zijn tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1995 tot 2001 en voltooide zijn opleiding tot Tandarts-Endodontoloog in 2008. Joris werkt in de praktijk in Nijmegen.

Dieuwertje de Groot-Kuin werkt sinds 2017 in de praktijk op woensdag en donderdag in Nijmegen. Vanaf 1 maart 2019 zal zij op dinsdag en vrijdag in Horst. Werkzaam zijn Na het afronden van haar tandheelkunde opleiding te Amsterdam in 2010 heeft zij als zelfstandig tandarts in een algemene praktijk gewerkt en is zij daarnaast van 2011 tot 2014 werkzaam geweest als docent op de afdeling Tandheelkunde van het Radboud UMC bij de vakgroep Orale Functieleer. In 2017 voltooide zij haar opleiding tot Tandarts-Endodontoloog. Dieuwertje werkt in de praktijk in Nijmegen en Horst.

Klanttevredenheid

KNMT

Alle tandarts-endodontologen zijn aangesloten bij de beroepsvereniging de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).