Afspraken

Consult

Het eerste consult is vooral gericht op het vaststellen van een diagnose. Er wordt een anamnese afgenomen en er vindt een klinisch en röntgenologisch onderzoek plaats. Na diagnosestelling zal het behandelplan aan uw patiënt worden voorgelegd. Uw patiënt wordt uitvoerig voorgelicht over: risico’s, prognose, kosten, eventuele nabehandeling, alternatieven.

Behandeling

Voor de meeste behandelingen wordt 2 tot 2,5 uur gereserveerd. In de voorkomende gevallen dat in deze tijd de behandeling niet afgerond kan worden, wordt een vervolgafspraak gemaakt. De behandeling omvat de endodontische procedure die met behulp van een operatiemicroscoop wordt uitgevoerd, en het vervaardigen van een coronale afsluiting waarbij indien nodig een knobbeloverkappende restauratie wordt vervaardigd. Indien u wenst betreft dit ook het plaatsen van een wortelstift. De kosten voor behandeling bedragen 300 tot 800 euro.

Rapportagebrief

Na de behandeling sturen we u een verslag met de gemaakte röntgenfoto’s. Dit kan analoog of digitaal. Ook wanneer de patiënt na het consult afziet van behandeling stellen we u hiervan op de hoogte middels een brief. De eventuele –analoge- röntgenfoto die is meegestuurd met de verwijsbrief ontvangt u retour.

Controle

Om het behandelresultaat te evalueren wordt de patiënt 1 jaar na behandeling opgeroepen voor een controle. Soms vindt deze controle in de huispraktijk plaats. Wanneer zich eerder bijzonderheden voordoen bij het behandelde element is de patiënt  altijd welkom. Van de controle zult u ook een rapportagebrief ontvangen.