Mededeling Coronavirus

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Wanneer u een afspraak bij ons heeft na 27 april dan blijft deze zonder tegenbericht gehandhaafd mits u gezond bent.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Heeft u nu corona?

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Bent u in thuisisolatie?

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Verwijzing

Graag willen wij u informeren over de bestaande verwijsmogelijkheid voor endodontologie. De verwijzing vindt plaats conform de NMT richtlijnen voor horizontale verwijzingen. Dit betekent dat de verwijzend tandarts coördinator van de behandelingsplanning is en blijft.

Een goede samenwerking tussen verwijzer, endodontoloog en patiënt valt of staat met een duidelijke communicatie. Graag vragen wij uw aandacht voor de werkwijze die wij hanteren:

U informeert de patiënt over de reden van verwijzing en u stuurt ons een verwijsbrief. Een digitale verwijsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Wanneer u gebruikmaakt van een digitaal röntgensysteem is het zeer wenselijk relevante foto's naar ons te mailen: Sla de foto's op als JPEG bestand en zorg dat in de naamgeving patientnaam, element en datum van opname vermeld worden. De foto's kunnen gemaild worden naar info@pven.nl

Na ontvangst van uw verwijsbrief wordt deze door één van de tandarts-endodontologen bekeken en wordt een inschatting gemaakt van het benodigde consult. Uw patiënt ontvangt hierna een bevestiging van ontvangst van de verwijzing waarin tevens wordt vermeld op welke termijn hij of zij een oproep voor het eerste consult kan verwachten. Wanneer vervolgens de consultafspraak is gemaakt krijgt de patiënt een afspraakbevestiging en uitgebreide informatie toegestuurd.

Verwijsbrief

Klik hier om de verwijsbrief in PDF formaat te downloaden. U kunt het formulier digitaal invullen en als bijlage versturen per e-mail naar: info@pven.nl.