Consult en behandelingen

Consult

Het consult begint met een kennismaking. Vervolgens doen we een uitgebreid mondonderzoek en maken we mogelijk röntgenfoto's. Dit is noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. U wordt direct geïnformeerd over de oorzaak van de vermoedelijk aanwezige ontsteking. Tijdens het consult krijgt u een voorstel voor een behandelplan. Ook wordt een begroting van de behandelkosten voor u gemaakt. Het consult duurt ongeveer een halfuur.

Behandeling

De behandeling zelf zal in de meeste gevallen bestaan uit een wortelkanaalbehandeling. Soms is dat een herhaling (revisie), omdat de eerdere behandeling niet tot genezing heeft geleid of niet succesvol is geweest of omdat er nieuwe problemen zijn ontstaan. Soms is een kleine chirurgische ingreep noodzakelijk.

In dezelfde behandeling maken we meestal een vulling, een opbouw of een goede tijdelijke voorziening op de betreffende tand of kies. De behandeling duurt in principe 2 tot 2,5 uur. Bij complexe behandelingen kan een vervolgbehandeling noodzakelijk zijn.

Nazorg

Na de behandeling maakt uw eigen tandarts zonodig later de (definitieve) restauratie (meestal een kroon of brug). We informeren haar of hem uitgebreid over de door ons uitgevoerde endodontische behandeling. Samen met uw tandarts wordt het resultaat van de behandeling periodiek vervolgd ter beoordeling van de mate van genezing. Het liefst controleren we dat zelf, maar soms gaat dat via uw eigen tandarts (bijvoorbeeld als u ver weg woont).

Tarieven

Het tarief voor een endodontische behandeling is gebaseerd op de gecompliceerdheid van de behandeling. De kosten van het eerste consult bedragen ongeveer € 120,-. Het maken van de röntgenfoto's en de rapportage aan uw eigen tandarts zijn hierbij inbegrepen. Na het eerste consult kunnen we de kosten voor de behandeling aangeven. Die kosten variëren meestal van 450 tot 1.000 euro per tand of kies, maar uitzonderingen naar boven of beneden zijn mogelijk. Na het consult ontvangt u een begroting van de te verwachten behandelkosten. Niet iedere verrichting wordt door alle verzekeraars volledig vergoed. Er worden geen kosten in rekening gebracht als u een geplande afspraak minimaal 2 werkdagen tevoren wilt wijzigen. Als u daarna (dus binnen 48 uur) uw afspraak wilt wijzigen, brengen we de voor u gereserveerde tijd in rekening als deze niet meer kan worden opgevuld.