Algemene informatie

U bent verwezen naar de Praktijk voor Endodontologie Nijmegen voor een endodontische behandeling. Op deze pagina willen wij u graag toelichten wat endodontologie is, wie wij zijn, hoe de behandeling in zijn werk gaat en wat de kosten zijn.

Endodontologie

Iedere tand of kies heeft één of meerdere (wortel)kanalen. Tandartsen noemen dit de pulpa. De pulpa is levend weefsel en bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Aan de pulpa kunnen ziekten ontstaan, bijvoorbeeld ontstekingen. Dit kan problemen veroorzaken voor de tand of kies, maar ook voor het kaakbot.

Het stellen van de diagnose, het voorkomen én behandelen van deze ziekten noemen we endodontologie, een apart onderdeel binnen de tandheelkunde. Tandarts-endodontologen hebben zich gespecialiseerd in endodontische behandelingen. Na hun studie tandheelkunde hebben ze hiervoor een extra opleiding van drie jaar gevolgd welke leidt tot een officiële erkenning als tandarts-endodontoloog. De tandarts-endodontologen van de Praktijk voor Endodontologie Nijmegen zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Deze erkenning wordt elke vijf jaar getoetst door middel van een intercollegiale visitatie en staat onder controle van een commissie die de kwaliteitsstandaard bewaakt.

Praktijk voor endodontologie Nijmegen

De praktijk is gevestigd in de ruimte van onze collega's Cammaert, Hanssen en Timmerman van de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen. Deze praktijk beschikt over de modernste en meest geavanceerde apparatuur voor endodontische behandelingen.

In de praktijk zijn drie tandarts-endodontologen werkzaam. Aukje Bouwman werkt sinds 2006 twee dagen per week in de praktijk; op de dinsdag en de woensdag. Daarnaast is zij universitair docent bij de opleiding tandheelkunde van het Radboud UMC. Bij deze universiteit rondde zij in 2000 de studie tandheelkunde af. In 2005 voltooide zij de opleiding tot Tandarts-Endodontoloog.

Joris Rotteveel werkt sinds 2010 twee dagen per week in de praktijk; op de maandag en de dinsdag. Hij volgde zijn tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1995 tot 2001 en voltooide zijn opleiding tot Tandarts-Endodontoloog in 2008.

Dieuwertje de Groot-Kuin is vanaf 1 juli werkzaam in de Praktijk voor Endodontologie op de woensdag en de donderdag. Na het afronden van haar Tandheelkunde-opleiding te Amsterdam in 2010 heeft zij als zelfstandig tandarts in een algemene praktijk gewerkt en is zij daarnaast  van 2011 tot 2014 werkzaam geweest als docent op de afdeling Tandheelkunde van het Radboud UMC bij de vakgroep Orale Functieleer. In 2017 heeft zij haar opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA succesvol afgerond.

Klanttevredenheid

KNMT Associatie Nederlandse Tandartsen

Alle tandarts-endodontologen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging; ofwel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT),  ofwel de associatie nederlandse tandartsen.